Partner KNMI
Partner Meteoconsult
Home Of Power Productions
Weerstation Grootegast 2004-2024
Weerstation Grootegast
  al 20  jaar 2004-2024
Weerstation Grootegast
Professionele weerdiensten
Professionele weerdiensten
Welkom op de site van Weerstation Grootegast. De Weerinfo-en Meteosite van Grootegast.
Boltek bliksemdetectie voor Noord Nederland. Dataleverancier van KNMI-WOW.
Disclaimer
Dit is de weerkaartenpagina met de eigen professionele weerkaarten van Weerstation Grootegast. Wij gebruiken hiervoor
het professionele programma Digital Atmosphere (v2.07). Momenteel worden de getoonde kaarten eens per 3 uur ververst
gerekend vanaf 0:00 uur (UTC).
Om ook onze eigen weerkaarten te genereren werd het Amerikaanse programma Digital Atmosphere aangeschaft.
Dit programma wordt wereldwijd gebruikt door o.a. de Amerikaanse luchtmacht, Marine, TV stations, maar ook onze eigen
KNMI. Mbv Metars, Synop, Fleetcode en andere data die door wereldwijde meetstations beschikbaar gesteld worden kunnen
we onze eigen weerkaarten samenstellen. Wederom is Weerstation Grootegast hier uniek en exclusief in. Normaal
gesproken tref je deze kaarten alleen aan bij de grote weerbureaus.

Op aanvraag kunnen wij ook diverse actuele weerkaarten verzorgen. Dit kan zelfs per regio. Deze zijn dan nooit ouder dan
1 uur. Onderstaand bestaat ook nog de keuze om naar de andere weerkaarten te gaan en een uitleg over dit programma.
System update: running
Eigen weerkaarten Weerstation Grootegast. Alle kaarten vergroten bij aanklikken
Weerkaart luchtdruk en fronten. Deze wordt samengesteld
uit Fleetcode, Synop en Metar data welke elke 3-6 uur
geupdated wordt. De kaart wordt getoond op een
realistische ondergrond. Zo geeft het een goede impressie
van de verschillende systemen en fronten. De kaart wordt
berekend adhv de zogenaamde nearest neighbour
methode.
Weerkaart wind wordt samengesteld uit Synop en Metar
data welke elke 3-6 uur geupdated wordt. De kaart toont
de actuele windrichting en snelheid. met de zogenaamde
"barbs", de windvaan met dwarsstokje welke de
windkracht aangeven. Als extra is hier toegevoegd de
gemiddelde vortex index. Ook deze kaart wordt getoond
op een realistische ondergrond.
Weerkaart neerslag. Dit is dus een gemeten neerslag over
24 uur. Dit is dus geen neerslagvoorspelling. Wordt
samengesteld uit Synop en Metar data welke elke 3-6 uur
geupdated wordt. De kaart wordt getoond op een
realistische ondergrond. De cirkels met het getal geven de
neerslag weer (inches).
Weerkaart temperatuur. De lijnen geven de scheidingslijn
van de temperatuur aan. Bij elke lijn staat een getal,
oplopend met 2. Zo is het verloop van opbouw in
temperatuur te volgen.
Specialistische Weerkaarten
Onderstaand staan de meer specialitische weerkaarten. Op dit moment kunnen we zo's 20-22 kaarten per uur berekenen.
Hierbij is een server 24 uur per dag mee bezig. Alle maten soorten en combinaties zijn mogelijk, dus in de toekomst is
mogelijk dat het aanbod wijzigt.

Wij hebben getracht om elke kaart van begrijpelijk Nederlands te voorzien zodat ook voor een leek de kaarten te
begrijpen zijn. Mochten na het lezen en bekijken van onderstaande er vragen zijn zijn we natuurlijk bereid om e.e.a. toe
te lichten.
Weerkaart onweerskans in Europa. Adhv temperatuur,
luchtdruk, dauwpunt etc wordt deze berekend. Het getal
staat voor de kans op onweer/onstabiel weer.
46 - 48 - 50 -52 - 55. Oplopend van een kleine kans tot
een vrij grote kans. Tijdens de winterperiode zijn deze
kansen natuurlijk een stuk kleiner.
Weerkaart mist stability index. Een getal lager dan 20
geeft een significante kans aan. Wordt berekend uit
surface temperatuur, dauwpunt temperatuur, 850mb
temperatuur en wind.
Weerkaart wolkbasis Benelux. Het getal geeft de hoogte
aan waar volgens berekening van dauwpunt en
temperatuur bewolking theoretisch kan onstaan.
Weerkaart temperatuur en wind. De kleuren geven het
temperatuurverloop aan. De Pijlen (vector) geven de
windkracht en richting aan.
Hoogteweerkaart wind 200mb ofwel op 12000m hoogte.
Deze kaart toont de windrichting en snelheden. Dit is
zowel in kleur als met pijlen aangegeven. De informatie
op hoogteweerkaarten is onmisbaar omdat ze de
grondgegevens completeert met dat wat zich in de vrije
atmosfeer afspeelt.
Hoogteweerkaart wind 300mb ofwel op 9161m hoogte.
Deze kaart toont de windrichting en snelheden. Dit is
zowel in kleur als met pijlen aangegeven. Er is een
duidelijke wisselwerking tussen hetgeen zich
weertechnisch op de grond afspeelt en dat wat er op grote
hoogten afspeelt.
Hoogteweerkaart wind 700mb ofwel op 3000m hoogte.
Deze kaart toont de windrichting en snelheden. Dit is
zowel in kleur als met pijlen aangegeven.Een
hoogteweerkaart kan er heel anders uitzien dan de
overeenkomstige weerkaart van de situatie aan de grond.
Weerkaart Streamlines. Deze geeft de verschillende
luchtstromingen aan op surface (aan de grond) niveau. Als
je streamlines vergelijkt met een temperatuurkaart met
drukgebieden kun je haast zo de fronten intekenen.
Vergelijk deze kaart maar eens met de Fleetcodes.
Weerkaart 500mb fusion. Deze gecombineerde kaart geeft
met de windvanen (barbs) de windrichting en snelheid aan
bij het aardoppervlak (surface) de dwarsstokjes geven de
kracht aan. De kleuren geven de windsnelheid aan op het
500mb vlak (5574m) - van groen naar paars naar rood /
grijswit met de grootste snelheden. De oranje lijnen
geven de temperatuur op die hoogte aan.
Weerkaart windchill. Het getal gevisualiseerd met kleuren
geeft de gevoelstemperatuur aan. De vermelde
gevoelstemperatuur geldt voor een gezond, volwassen en
in de schaduw wandelend persoon van gemiddelde lengte.
De gevoelstemperatuur wordt berekend uit een combinatie
van de luchttemperatuur en de gemiddelde windsnelheid.
Weerkaart pressuretendency. Deze gecombineerde kaart
geeft met kleuren en lijnen met getallen (mb) het dalen
of het stijgen van de luchtdruk aan. Door deze kaart te
volgen kan de ontwikkeling van de hoge en
lagedrukgebieden gevolgd worden. De kleuren geven een
goede visuele weergave.
Weerkaart sneeuwkans. Het gearceerde gedeelte geeft
aan waar kans op neerslag in de vorm van sneeuw is. Dit
wordt berekend voor de onderste luchtlagen, dwz
gebergten hieruit niet te herleiden zijn.
Weerkaart pressure 990-1040mb. Deze gecombineerde
kaart geeft met kleuren en lijnen het verloop tussen 990
en 1040 mb aan op zeeniveau. Door deze kaart te volgen
kan de ook ontwikkeling van de hoge en lagedrukgebieden
gevolgd worden. De kleuren geven een goede visuele
weergave.
Weerkaart air thickness. Deze gecombineerde kaart geeft
met kleuren en lijnen de dikte van de lucht aan
(airthickness). De kleuren geven een goede visuele
weergave.
Weerkaart temperatuur in Europa. Deze kaart wordt elke
3 uren ververst (UTC). Rechts onderin staat het
tijdbeslag, zulu time (z). Met behulp van kleuren wordt
heel inzichtelijk wat de temperatuurverdeling over Europa
is.
Weerkaart temperatuur in de Benelux. Deze kaart wordt
elke 3 uren ververst (UTC). Rechts onderin staat het
tijdbeslag, zulu time (z). Met behulp van kleuren wordt
heel inzichtelijk wat de temperatuurverdeling over Europa
is.
Deze pagina gebruikt Java. Volg deze link om te downloaden
Weerkaart luchtdruk en fronten - Weerstation Grootegast
Weerkaart wind surface - Weerstation Grootegast
Weerkaart neerslag precip - Weerstation Grootegast
Weerkaart actuele temperatuur - Weerstation Grootegast
Weerkaart temperatuur Benelux - Weerstation Grootegast
Weerkaart temperatuur Europa - Weerstation Grootegast
Weerkaart mistkans Europa - Weerstation Grootegast
Weerkaart onweerskans Europa - Weerstation Grootegast
Weerkaart Temperatuur en Wind Europa - Weerstation Grootegast
Weerkaart wolkbasis - Weerstation Grootegast
Weerkaart wind 300mb 9161m Europa - Weerstation Grootegast
Weerkaart wind 200mb 12000m - Weerstation Grootegast
Weerkaart streamlines Europa - Weerstation Grootegast
Weerkaart wind 700mb 3000m - Weerstation Grootegast
Weerkaart windchill  Europa - Weerstation Grootegast
Weerkaart 500mb fusion Europa - Weerstation Grootegast
Weerkaart Pressure Tendency - Weerstation Grootegast
Weerkaart sneeuwkans - Weerstation Grootegast
Weerkaart luchtdruk 990-1040mb - Weerstation Grootegast
Weerkaart 1000-500mb Thickness - Weerstation Grootegast
Specialistische Weerkaarten
Specialistische Weerkaarten
- Digital Atmosphere